Tư vấn mua máy trộn bê tông

Máy trộn bê tông tự do là gì ?
Máy trộn bê tông tự hành 3.0